Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Elearning: Dienj tich hinh non

Elearning: Hinh non------------------------------------------------------------------------------------Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây.Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt.Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9
LỊCH SỬ VIỆT NAM

Bài 3:  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM
TRƯỚC THÀNH LẬP ĐẢNG(1925 - 1930)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 8
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bài 1:NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
TỪ 1919-1930

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 7
Bài 3: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 18: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế -  tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
  a/. Thập niên 40 - 50.                                                                 b/. Thập niên 50 - 60.
  c/. Thập niên 60 - 70.                                                                 d/. Thập niên 70 - 80.
Câu 19: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ  hai ?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6
A/- PHẦN THẾ GIỚI:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5
Bài 3: Mĩ, Nhật, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động