Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Elearning: Dienj tich hinh non

Elearning: Hinh non------------------------------------------------------------------------------------Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây.Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt.Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: p9
LỊCH SỬ VIỆT NAM

Bài 3:  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM
TRƯỚC THÀNH LẬP ĐẢNG(1925 - 1930)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 8
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bài 1:NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
TỪ 1919-1930

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 7
Bài 3: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 18: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế -  tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
  a/. Thập niên 40 - 50.                                                                 b/. Thập niên 50 - 60.
  c/. Thập niên 60 - 70.                                                                 d/. Thập niên 70 - 80.
Câu 19: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ  hai ?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 6
A/- PHẦN THẾ GIỚI:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 5
Bài 3: Mĩ, Nhật, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 4

Bài1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu1: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50-60. nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX
a/. Đứng thứ nhất trên thế giới                                      b/. Đứng thứ hai trên thế giới
c/. Đứng thứ ba trên thế giới                                         d/. Đứng thứ tư trên thế giới

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P 3

Câu 1/. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:
a/. Xan Phơranxixcô.                                                                 b/. Niu Ióoc,
c/. Oasinhtơn.                                                                            d/. Caliphoócnia.
Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):
a/. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P II

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P II
Câu 1. Điều kiện cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc là:
a/. Lực lượng cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh,
b/. Được sự giúp đỡ của Liên Xô.
c/. Tác động của phong trào cách mạng thế giới.
d/. Nhân dân trong nước ủng hộ lực lượng cách mạng.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P I

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12: P I
  BAÌ I .  LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU 1945                                                                                                            Câu 1. Hãy chọn câu đúng nhất để viết tiếp về Iuri Gagarin:
Iuri Gagarin là:
a/. Người đầu tiên bay lên sao hỏa
b/. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo
c/. Người đầu tiên bay vào vũ trụ
d/. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Câu 2. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Thời gian làm bài 180 phút)

ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Thời gian làm bài 180 phút)
Câu 1:(3đ)
          Em  hiểu thế nào là lạm phát?Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lạm phát?Hậu quả                                        của lạm phát?
 Câu 2/ (6 đ)
             Trong giờ thảo luận vai trò của pháp luật đối với công dân .
     Hùng cho rằng : “ pháp luật toàn là những điều cấm đoán ,có pháp luật sẽ không có tự do”.
   Anh (chị) cho biết quan điểm của mình về ý kiến trên ?

Bình đẳng giữa vợ và chồng mang tính xã hội, nghĩa là người phụ nữ có quyền vươn lên về tri thức, địa vị xã hội, việc làm như nam giới. Tuy nhiên, có nhiều người đã hiểu không đúng khái niệm bình đẳng này, dẫn đến tình trạng lộn xộn, lệch lạc trong gia đình cũng như ngoài xã hội...

Bình đẳng giữa vợ và chồng mang tính xã hội, nghĩa là người phụ nữ có quyền vươn lên về tri thức, địa vị xã hội, việc làm như nam giới. Tuy nhiên, có nhiều người đã hiểu không đúng khái niệm bình đẳng này, dẫn đến tình trạng lộn xộn, lệch lạc trong gia đình cũng như ngoài xã hội...

GDCD 12: Một trong những vấn đề đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nêu gương để toàn dân noi theo là chấp hành pháp luật.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một danh nhân văn hoá thế giới. Bằng nếp sinh hoạt đời thường và lối làm việc giản dị, khoa học, Bác Hồ là tấm gương sáng phản chiếu những điều tốt đẹp, là mẫu mực của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tế, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức.
Một trong những vấn đề đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nêu gương để toàn dân noi theo là chấp hành pháp luật.

Em hãy cho biết tại sao chúng ta lại thực hiện năm ATGT

Em hãy cho biết tại sao chúng ta lại thực hiện năm ATGT
Gợi ý: Tình hình giao thông ở Việt Nam hiện nay.
            Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân.
            Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
            Giải pháp để đẩy lùi tai nạn giao thông.
            Trách nhiệm của bản thân.
Các em có thể vận dụng kiến thức sau để hỗ trợ cho bài làm.
Sự cần thiết, tối cần thiết của luật pháp là điều hiển nhiên. Nhưng còn những yếu tố hỗ trợ khác nữa cũng không kém phần hữu hiệu trong việc điều chỉnh hành vi con người, cộng đồng và quản lý đất nước.

GDCD 12: VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chính sách văn hoá

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chính sách văn hoá
a) Nhiệm vụ của văn hoá
- VH là nền tảng tinh thần của xh, là động lực thúc đẩy sự phát triển KT- XH, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. VH khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của con người, tạo sự phát triển hài hoà giữa đời sống vật chất và tinh thần.

GDCD 12: Việc Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới là vinh dự và tự hào cho cho đấtt nước ta. Em nhìn nhận về vấn đề này như thế nào.

Việc Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới là vinh dự và tự hào cho cho đấtt nước ta. Em nhìn nhận về vấn đề này như thế nào.
Gợi ý: Ca ngợi và tự hào vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của Vịnh Hạ Long
            Nói lên tinh thần dân tộc trong việc đoàn kết, tuyên truyền và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

GDCD 12: VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐỜI SÓNG XÃ HỘI

VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐỜI SÓNG XÃ HỘI
1) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
- Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định qui mô, cơ cấu và phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
- Phương hướng cơ bản:

Hiện nay biến đổi khí hậu đang được cả thế giới quan tâm, bằng chứng đã và đang tổ chức các hội nghị thưởng đỉnh về biến đổi khí hậu để các quốc gia tìm giải pháp khắc phục hậu quả. Và Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Em hãy cho biết chúng ta phải làm gì để đối phó hiện tượng biến đổi khí hậu!

Hiện nay biến đổi khí hậu đang được cả thế giới quan tâm, bằng chứng đã và đang tổ chức các hội nghị thưởng đỉnh về biến đổi khí hậu để các quốc gia tìm giải pháp khắc phục hậu quả. Và Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Em hãy cho biết chúng ta phải làm gì để đối phó hiện tượng biến đổi khí hậu!

GDCD 12: Hiện nay tình hình xâm chiếm của nước ngoài đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang điễn biến phức tạp. Theo em! Chúng ta phải làm gì để bảo vệ vùng biên giới hải đảo ở nước ta?

Hiện nay tình hình xâm chiếm của nước ngoài đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang điễn biến phức tạp. Theo em! Chúng ta phải làm gì để  bảo vệ vùng biên giới hải đảo ở nước ta?

GDCD 12: Đạo đức hiện nay của một số bộ phận thanh thiếu niên xuông cấp trầm trọng, thể hiện qua rất nhiều vụ án cướp của, giết người hàng loạt, đặc biệt hơn hiện tượng này đã và đang diễn ra chính trong môi trường giáo dục, em hãy nêu nguyên nhân và phương hướng tác động của gia đình và xã hội nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn trên.

Đạo đức hiện nay của một số bộ phận thanh thiếu niên xuông cấp trầm trọng, thể hiện qua rất nhiều vụ án cướp của, giết người hàng loạt, đặc biệt hơn hiện tượng này đã và đang diễn ra chính trong môi trường giáo dục, em hãy nêu nguyên nhân và phương hướng tác động của gia đình và xã hội nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn trên.  

ôn tập tiếng anh 12 – ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA

Mark the letter A, B, C, or D on answer sheet to  indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. handcraft B. handbook C. handkerchief D. handbag
Question 2: A. exhaust B. height C. honest D. heir
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of main stress in each of the following questions.